25, మార్చి 2020, బుధవారం

శార్వరి ....

శార్వరి  నామ సంవత్సరం  ఎలా మొదలయిందయ్యా అంటే ...

Corona దయవల్ల lockdown అవడం వల్ల... పాలు లేవు... వేప పువ్వు లేదు.. మామిడికాయ లేదు(మొన్నే పప్పులో వేసా! కాస్త దాచిపెట్టానో లేదో గుర్తురావట్లేదు ), కొబ్బరికాయ లేదు.... పనిపిల్ల రాలేదు.... పిల్లలు ఇంట్లో ... అంట్లు సింకులో .... ఆఫీసు పని లాప్టాప్పులో .... అలా మొదలయింది.

దేవుడా! సంవత్సరంలో మొదటిరోజే ఇలా ఉంటే .... ఇక సంవత్సరం అంతా ఎలా ఉంటుందో! అనుకుంటూ లేచా!

ఇంతలోకే ఒక వాఁట్సాప్ మెసేజ్ ....
'వేప పువ్వు ' కావాలా? నేను ఎగిరి గంతేశా !
 'కావాలి... ఎక్కడుంది?'
'బైటికి రా పాపా!'
'వస్తున్నా!'
'మన అపార్ట్మెంట్లోనే ఒక మూల ఉంది ఈ చెట్టు ... ఇంద తీసుకో' అని ఇచ్చింది ఒక దేవత!
'వేప పువ్వు....' ప్చ్! అమెరికాలో కూడా ఇంత ఆనందపడలేదు  దీన్ని చూసి...
'హేయ్.. పనిలో పని... మామిడికాయ కూడా ఇచ్చి పుణ్యం కట్టుకోవచ్చుగా!'
'ఒక్కటె ఉంది.. లేదంటె ఇచ్ఛేదాన్ని !!'
'పర్వాలేదులే ...' నారు పోసినవాడే నీరు పోస్తాడు! అనుకుంటూ లోపలివచ్చా!!

ఇక ఫ్రిడ్జ్ మీద దాడి మొదలు.. అసలే ఈ lockdown దెబ్బకి కొన్న కూరగాయలతో , సరుకులతో నిండిపోయింది! ఆ మహాసముద్రాన్ని ఈది ఎలాగోలా పట్టా!! ఒక మామిడికాయ... మొన్న పప్పులో వేయగా మిగిలింది....

హమ్మయ్య! ఇక ఉగాది పచ్చడి రెడీ!

చందు దయవల్ల ఏదో రెండు పాల పేకెట్లు దొరికాయి!! చుక్క కాఫీ నీళ్లు తాగొచ్చు! పిల్లలకి గుక్కెడు పాలు ఇవ్వొచ్చు!

డిష్ వాషర్ లో డిషెస్ క్లీన్.... పిల్లల హెల్ప్ తో ఇల్లంతా క్లీన్.... తర్వాత ఆఫీసు పనిలో కాసేపు మునిగి తేలి .... పులిహోర, పాయసం,  పచ్చడి చేసి... దేవుడికి పెట్టాం! పిల్లలు, ఆఫీసు వాళ్ళు  ఏమిటో మరి బానే సహకరించారు ఇవాళ! పండగ మహత్యం!

పర్వాలేదు... మరీ అనుకున్నంత దారుణంగా కాకపోయినా ఉగాది బానే జరిగింది! సంవత్సరం మొదటిరోజు బానే మొదలయింది!

సంకల్పం..... ఆ పై దైవ బలం!

ఈ సంకల్పం, ఈ  దైవబలమే మనందరికీ , ఈ ప్రపంచానికి ఈ Corona మహమ్మారి నించి బైట పడేస్తుంది అని నమ్ముతూ ....

ఇంట్లోనే ఉండండి.... జాగ్రత్త గా ఉండండి...

మీ ,

ఇందు :)