10, సెప్టెంబర్ 2010, శుక్రవారం

అప్పర్ పెనిన్సులా అందాలు-2

మర్నాడు పొద్దున్నే (అంటే 9:00 కి అన్నమాట) లేచి ముందు వెళ్లి బ్యాక్ యార్డ్ తలుపు తీసా!! చల్లని గాలి లోపలి దూసుకు వచ్చింది....అప్పటికే బారెడు పొద్దెక్కినా నిన్నటి వర్షం తాలూకు మహిమ వల్ల ఇంకా సుర్యారావుగారు ఆకుల చాటు నించి నేలను తాకట్లేదు....'ఈ  చల్ల చల్లటి అడవి గాలి మధ్య వేడి వేడి టీ పడితే అదుర్స్' అనుకుని  వెంటనే ఫ్రెష్ అయ్యి టీ పని పట్టేలోపు అందరూ లేచేసారు....పెద్ద పెద్ద కప్పుల్లో టీ పోసుకుని ఇక వనవిహారానికి బయలుదేరాం నేను,చందూ....క్యాబిన్ లో హీటర్స్ దయవల్ల చలి తెలియలేదు కానీ అబ్బో చాలా చల్లగా ఉంది వాతావరణం....మెల్లగా టీ తాగుతూ అలా అడవిలో కొద్దిలోపలికి వెళ్లి ఆ చలికి తాళలేక ఇక వెనుదిరిగాం....తరువాత బ్రెడ్ టోస్ట్ చేసుకుని మేపిల్ సిరప్ తో,రాత్రి మిగిలన టమాటా-బంగాళదుంప కూరతో శాండ్ విచ్ లా  చేసుకుని ఫలహారం కానిచ్చాం......ఇక త్వర త్వరగా అందరం స్నానాలు కానిచ్చి బయలుదేరడానికి సిద్ధం అయ్యాం.అందరూ చక్కగా 'షూస్' తెచ్చుకున్నారు...నేనేమో స్టయిల్ గా 'శాండల్స్' వేసుకెళ్ళా...బయట అడుగుపెడితే చలికి కాళ్ళు మొద్దుబారిపోయి అసలు చలనం లేదు కాసేపు....'ఎలా రా దేవుడా?? ఈరోజు??' అనుకుని చేసేదేమిలేక ఒకటికి రెండు స్వెట్టర్స్ వేసుకుని బయలుదేరా ....


ముందుగా 'టాకోమేనన్ ఫాల్స్' కి బయలుదేరాం....అక్కడికి  వెళ్ళడానికి షుమారు గంటన్నర  పట్టింది....అక్కడికి వెళ్లేసరికి 'అప్పర్ ఫాల్స్','లోయర్ ఫాల్స్' అని రెండు ఉన్నాయి...'సర్లే ముందు 'అప్పర్ ఫాల్స్' కి వెళ్దాం' అని  వెళ్ళాం....చిన్న 'ట్రెక్కింగ్ ట్రాక్' లో నడుచుకుంటూ కాసేపు మెట్లు దిగి 'ఫాల్స్' దగ్గరికి వెళ్ళాం.......నేను చాలా జలపాతాలు చూసా...నయగారా కూడా చూసా. కానీ ఈ జలపాతం వింతగా ఉంది.రంగు రంగుల్లో భలేగా ఉంది.నాకైతే కాఫీ డికాషన్ జలపాతం లా పారుతున్నట్టు అనిపించింది.ఆ నీటిలో కలిసిన కొన్ని ఆమ్లాల వల్ల,కొన్ని ఖనిజాల వల్ల వాటికి ఆ రంగు వచ్చిందట.బ్రౌన్,పసుపు రంగుల్లో నీలి ఎండలో మెరుస్తూ జాలువారుతున్న ఆ ప్రవాహాన్ని అంతే చూస్తుండిపోయా కాసేపు....ఇక కాసిని ఫోటోలు తీసుకుని అక్కడనించి ఇంకొంచెం కిందకి మళ్లీ 'ట్రెక్కింగ్' చేసుకుంటూ వెళ్ళాం....అక్కడ ఇదే జలపాతం నీరు దూరం నించి కనపడుతుంది......'లోయర్ ఫాల్' ఇదేనేమో అనుకున్నాం..కానీ అది వేరు అట....సరే అని మళ్ళి దాన్ని చూడడానికి బయలుదేరాం. అక్కడ 3 మైళ్ళు నడిస్తే 'లోయర్ ఫాల్స్' చూడొచ్చు అని బోర్డ్ పెట్టారు  ....'అంత ఓపిక లేదమ్మా!! అదేదో ఇక్కడినించే చూసేద్దాం' అని దగ్గరలో ఉన్న చిన్న చెక్కబల్ల మీద నించి చూసాం.....అంత గొప్పగా 3 మైళ్ళు నడిచి చూసే దృశ్యం ఏమి కాదులే అనుకుని వెనుదిరిగాం.....అప్పటికే మేము వచ్చి గంటన్నర పైనే అయింది......మధ్యాహ్నం  ఒంటిగంట.ఆత్మారాముడు గోలపెడుతున్నాడు...సరే అని మా క్యాబిన్ కి వెళ్ళే దారిలో ఉన్న 'సబ్వే' కి వెళ్లి ఒక 'ఫుట్లాంగ్ వేజ్జి డిలయ్ట్' తీసుకుని ఎక్కడ  తిందామా అని ఆలోచిస్తుండగా 'రోడ్ సైడ్' పార్క్ కనిపించింది.....అక్కడ తినడం  కానిచ్చేసి ఇక 'పిక్చర్డ్ రాక్స్' క్రుయిస్ కోసం బయలుదేరాం. అది 'మినిసింగ్' దగ్గర ఉంది....'టాకోమేనన్ ఫాల్స్' నించి 'పిక్చర్డ్ రాక్స్' కి సుమారు గంటన్నర  పట్టింది......మేము వెళ్లేసరికి 4:30 క్రుయిస్  వెళ్ళిపోయింది....సరేలే 'సన్ సెట్ క్రుయిస్ ' కి వెళ్దాము అనుకుని అది ఎన్నింటికో వాకబు చేసాము....ఆరు కి బయలుదేరుతుంది కాబట్టి 5:45 కి వచ్చేయమన్నారు....సరే అని ఈ లోగా దగ్గర ఉన్న జలపాతాలు,లైట్ హౌస్లు చూద్దాం అనుకుని బయలుదేరాము.


ముందుగా 'మైనర్స్ కాజిల్' చూద్దాం  అనుకున్నాం. సరే అని అక్కడికి వెళ్ళాం. అక్కడ నించి 'మైనర్స్ కాజిల్' దృశ్యం బాగుంది.నీలిరంగు సరస్సు పక్కన ఎత్తైన కొండమీద అందంగా ఉన్న బండరాళ్ల సోయగమే ఈ 'మైనేర్స్ కాజిల్'.దాన్ని ఇంకా దగ్గరగా చూద్దామని అక్కడికి  నడుచుకుంటూ ,మెట్లు ఎక్కిమరీ వెళ్లి చూస్తే దూరంగా ఒక పెద్ద రాయి,పక్కనే 'లేక్ సుపీరియర్' కనిపించాయి...'హా దీనికోసమా ఇంత కష్టపడి  వచ్చింది!!'అనుకున్నాం.....దూరం నించి చూసినంత అందంగా దగ్గరనించి చూస్తే అనిపించలేదు(దూరపు కొండలు నునుపు అంటే ఇదేనేమో).తరువాత దగ్గరలోనే 'మైనర్స్' నది ఇంకా బీచ్ ఉన్నాయని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాం. నది ఐతే నాకు కనిపించలేదు మరి బీచ్ మాత్రం చాలా బాగుంది[పెద్ద సముద్రల్లా ఉండే వాటినేమో సరస్సులు అంటారు....పిల్లకాలువలు కంటే సన్నగా ఉండే వాటినేమో నదులు అంటారు...ఇదేమి  దేశమో ఏంటో నాకేమి అర్ధం కాదు :( ] కానీ నీళ్ళు గడ్డకట్టుకు పోయేలాగా చల్లగా ఉన్నాయ్....సముద్రం లాగ పెద్ద పెద్ద అలలు కూడా వస్తున్నాయ్!! అక్కడ కాసేపు గడిపాము....ఇక 'క్రుయిస్' వేళ అయిందని అక్కడినించి బయలుదేరాం....సరిగ్గా 5:50 కి ఐదునిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాం.అంతే! టికెట్లు లేవన్నారు.....అదేమంటే....'చెప్పాం కదా 5:45 కి రమ్మనమని' అన్నారు....'అబ్బో!! ఐదు నిమిషాలకేనా ఇంత దృశ్యం!!' అనుకుని రేపు పోద్దున ఎన్నింటికో క్రుయిస్ టైం కనుక్కుని ,కాసేపు అక్కడ చిన్న షాపింగ్ చేసి కాఫీ తాగి బయలుదేరాం.తరువాత ఏంచేద్దాం అంటే ఇక మళ్లీ 'ఫాల్స్','లైట్ హౌస్' కోసం వేట మొదలు.......


ముందుగా 'మినిసింగ్ ఫాల్స్' కి వెళ్దాం అనుకుని రూట్ చూసాం....కానీ అక్కడ ఏమిలేదు.....'లేక్ సుపీరియర్' ఒడ్డు తప్ప జలపాతాలు సరే కనీసం కొండ కూడా లేదు....ఇది కాదు తప్పు దారి అనుకుని కాసేపు అక్కడే అటు ఇటు తిరిగాం...అయినా ఫలితం శూన్యం. ఇక చేసేదేమీ లేదు అప్పటికే 7 అయిపోవచ్చింది....సరే ఇంకో 'వాటర్ ఫాల్' చూద్దాం  అనుకున్నాం. దగ్గరలోనే 'మైనర్స్ ఫాల్' ఉంది. 'సరే ఇక్కడిదాకా వచ్చాం అది చూసేసి వెళ్దాం.ఇవాళ ఎటు ఖాళి యే కదా మళ్లీ రేపు వీలుపడుతుందో లేదో ' అనుకుని అక్కడికి బయలుదేరాం....అక్కడికి వెళ్లేసరికి 7:20.ఎవ్వరూ  లేరు.తీరా చూస్తే మైలున్నర నడవాలి జలపాతం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అని ఉంది.గుండె గుభేలు మంది.నేనైతే వెనుదిరిగి వెళ్దాం అన్నా...అహ!! నామాట ఎవరు వింటారు???  'ఏంటి ఇందు దీనికే భయమా??' అని 'పదా !' అని తీసుకెళ్ళారు....అసలే 'షూస్' వేసుకోలేదు....ఇంకా అడవి...'ట్రెక్కింగ్ ట్రాక్' అంతా గులకరాళ్ళు....పైగా ఎముకలు కోరికే చలి.....మసక చీకటి....ఒక్క  మనిషి లేడు...'ఇప్పుడు ఇది అంత అవసరమా??రేపు చూడొచ్చు కదా!!!' అని నాలో నేను వంద సార్లు అనుకుని ఉంటాను...ఎక్కడ  నించి యే ఎలుగుబంటి వస్తుందో...యే తోడేలు మీద పడుతుందో అని చుట్టూ బిక్కచూపులు చూసుకుంటూ వస్తున్న  నన్ను చూసి వీళ్ళు పడి పడి నవ్వడం....నాకేమో ఆ నవ్వులు విని ఎమన్నా జంతువులు దగ్గరలో ఉన్నవి వస్తాయేమో అని ఇంకా భయం....'దేవుడా!!నీవే దిక్కు' అనుకుని ఇక అలాగే ఆ రాళ్ళలో నా అందమైన శాండల్స్ వేసుకుని ముందుకు సాగా!!.....అలా మైలు దూరం నడిచాక వచ్చింది..'మైనర్స్' జలపాతం....చాలా అందంగా ఉంది....అప్పటిదాకా పడ్డ శ్రమ మరిచిపోయేలా ఉంది.....ఈ జలపాతం లో నీరు కూడా కాఫీ రంగులో ఉన్నాయ్...కాసేపు అక్కడ ఉండి మళ్లీ వెనుదిరిగాం....ఈసారి బాగా చీకటి పడిపోయింది....వచ్చిన దారిలోనే వడివడిగా నడుచుకుంటూ....రొప్పుతూ రోస్తూ ఎలాగో అలా కార్ దగ్గరకి చేరుకునేసరికి అందరికీ నీరసం వచ్చేసింది....అప్పుడు టైం 8:10....ఎవరన్నా రాత్రి పూట ట్రెక్కింగ్ చేసి జలపాతాలు చూస్తారా??? మేము చూసాం :(


ఇక ఎటు కాకుండా సరాసరి క్యాబిన్ కి వెళ్దామని ఆర్డర్స్ వేసేసా...!! మళ్లీ కథ మామూలే....టీ తాగి కొంచెం స్వాంతన పడి ....ఇక వంట మొదలుపెట్టాం.....మళ్లీ టమాటా కూర,మిక్స్డ్ వేజ్జి కూర,ఆలూ-టమాట కూర,రొట్టెలు,అన్నం (స్పైసేస్ అటు ఇటు మార్చి వేసి వేరే రుచి తెచ్చాం లెండి )....ఈరోజు కూడా ఐస్ క్రీం తినడం మర్చిపోయి.....నిద్ర తూలిపోతుండగా గమ్మున ఎక్కడికక్కడ  పడుకుండిపోయాం....


అలా మా యాత్రలో రెండవ రోజు గడిచింది.....


ఈరోజు తీసిన కొన్ని చిత్రాలు ఇక్కడ:


'టాకోమేనన్ ఫాల్స్(అప్పర్)' :


'టాకోమేనన్ ఫాల్స్(లోయర్)' : మైనర్స్ కాజిల్:


మైనర్స్ బీచ్:


మైనర్స్ ఫాల్స్:9 కామెంట్‌లు:

శ్రీనివాస్ చెప్పారు...

ఫోటోలు సూపరండీ

చందు చెప్పారు...

wowwwwwwwww! awesome andi indu gaaru ,

nenu kuda metho chusesaanoch !!!!!

thanku for sharing with us .

Overwhelmed చెప్పారు...

bhale undi place.. aa water color so cool, edo fall color laage.

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Nice photos

కళాపిపాసి చెప్పారు...

bagundandi vennela santakam garu

చెప్పారు...

very nice. i felt thrilled when i visited Hogenekkal falls in karnataka/tamilnadu border on kaveri

ఇందు చెప్పారు...

@శ్రీనివాస్ :థ్యాంక్స్ అండీ శ్రీనివాస్ గారు....
@సావిరహే :థాంక్యూ..!! సావిరహే గారు,...
@Jaabili::) థాంక్యూ జాబిల్లి
@suthraye:థాంక్యూ...!!
@కళాపిపాసి:థ్యాంక్స్ అండీ కళాపిపాసి గారు...
@Sheshu Kumar Inguva :థాంక్యూ శేషుకుమార్ గారు..!!

చందు చెప్పారు...

hii indu baaga raasav.....pics baagunnay.

భాస్కర రామిరెడ్డి చెప్పారు...

ఇందు గారూ...,మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చతుర్థి పర్వదిన శుభాభినందనలు

హారం